03 July 2020

Våga Värna - Det kan rädda liv

I samverkan driver Östhammarshem ihop med Polisen i Norduppland, Socialförvaltningen Östhammar, Skadeservice AB och Hyresgästföreningen i Östhammar initiativet Våga Värna - för att belysa våld i nära relationer och vad vi som medmänniskor och grannar kan göra för att förhindra det.

Närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019, var fall där offret hade eller har haft en parrelation med förövaren.
Enligt Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2019. I hela 31 procent av dessa fall, hade kvinnan och förövaren en parrelation eller en tidigare sådan. Detta i sig är skrämmande statistik, men då ska man även komma ihåg att mörkertalet är stort. Man uppskattar att en fjärdedel av denna typ av brott anmäls till polisen.

Som boende i ett flerfamiljshus kan man både höra och se saker som får en att reagera. Det kan vara mycket ljud överlag, och det kan då bli svårt för en som granne att utröna vad som är vad. Det blir väldigt lätt att man slår det ifrån sig, kanske flyttar grannarna på soffan?
Vi förstår att alla kanske inte känner sig bekväma med att knacka på hos en granne, i ett läge där man är osäker på vilken situation eller person man möts utav, men vill gärna uppmana till att man agerar vid misstanke om att någon far illa.

Du behöver inte vara säker på att någon fara illa, utan det räcker att Du misstänker att så är fallet. Tveka inte att kontakta någon av de som omnämns nedan, det kan rädda liv!

Polisen – Om Du misstänker att det är ett pågående brott, ring till polisen. Ring 112.

Störningsjouren – Är Du osäker på om brott pågår kan Du kontakta fastighetsjouren, Skadeservice. De i sin tur har direktkontakt med Polisen, om situationen skulle kräva det. Ring 010-155 61 00.

Socialförvaltningen – Känner Du allmän oro eller har frågor kring våld i nära relationer kan Du kontakta Socialförvaltningen. De kan vara behjälplig med att svara på frågor samt ta vid och följa upp ev. ärenden. Ring 0173-860 00.

Är du själv i behov av hjälp? Det finns många organisationer att vända sig till för stöd och rådgivning.

Socialjouren – För dig som behöver akut hjälp av socialtjänsten, kvällar och helger. Ring 018-15 00 00

Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Ring 020-50 50 50

Bris – Barnens rätt i samhället, verkar för barns rättigheter i samhället samt bidrar med stöd och råd för barn under 18 år. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Ring 116 111

Somaya – Kvinno- och tjejjour som erbjuder råd och stöd för våldsutsatta kvinnor med specialisering på hedersrelaterat våld och förtryck. Ring 020-81 82 83

Brottsofferjouren – Erbjuder stöd till brottsutsatta, vittnen samt anhöriga. Ring 116 006

vvword