Hos Östhammarshem tillämpas Fastighetsnära insamling. Det innebär att man som hyresgäst sorterar sitt avfall i samband med att man kastar det i miljörummen. I våra miljörum finns kärl för kartong, plast, aluminium, brännbart, kompost, batterier och glödlampor. Det är endast detta som får och ska kastas i våra miljörum. Övriga avfall, som exempelvis elektronik, möbler, wellpapp, farligt avfall, ska köras till kommunens återvinningscentraler och sorteras där.