Önskar man sätta upp blommor på sitt balkongräcke, skall dessa sättas med bomlådan på insidan om balkonräcket. Detta då det föreligger en risk för skada om blomlådorna går sönder eller släpper från sina fästen, om de sitter på utsidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor från sin balkong och inte heller mata fåglar. Detta då det skapar en olägenhet för kringboende grannar samt att fågelmaten kan dra till sig ohyra.