Önskar man sätta upp blommor på sitt balkongräcke, skall dessa sättas med blomlådan på insidan om balkonräcket. Detta då det föreligger en risk för skada om blomlådorna går sönder eller släpper från sina fästen samt att det kan leda till olägenhet för boende under en då det skräpar om de sitter på utsidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor från sin balkong och inte heller mata fåglar. Detta då det skapar en olägenhet för kringboende grannar samt att fågelmaten kan dra till sig ohyra.