Östhammarshems bankgiro är 5676-9318. Tänk på att ange det OCR.nr. som står angivet på er hyresavi.