I samråd med Brandförsvaret råder det förbud för att förvara barnvagnar i trapphusen. Dels är barnvagnar oftast konstruerade utav lättantändligt material men de kan även risker blockera utrymningsvägarna om de är uppställda i trapphusen. Ta kontakt med er bovärd för hänvisning till var ni kan parkera er barnvagn.