Vi tillämpar bilfria bostadsområden. Det innebär att man inte får parkera inom våra bostadsområden, om det inte sker på angiven parkeringsyta. Man får åka in med bilen för att lasta i- och ur, men då skall gå-fart och god uppsyn tillämpas!