På de flesta av våra bostadsområden finns det bilplatser och garage att hyra utav oss. Man kan endast hyra en parkeringsplats om man har ett gällande lägenhetsavtal hos oss. Våra lediga bilplatser publiceras via hemsidan och man visar sitt intresse genom att maila oss på info@osthammarshem.se

Parkering får endast ske på avsedd plats.

Ang. Parkering:
Till för fordon som används regelbundet. Fordon måste parkeras innanför markering med alla hjul och inget annat får sticka ut över markering. Alltså inte till för längre uppställning av fordon

Ang. garage:
Hyrs ut som bilplats. Det som är tillåtet är att förvara är endast bilens tillhörande sommar/vinterdäck, 5l brännbarvätska, i mån av plats en cykel eller moped samt en verktygslåda som möjliggör däckbyte.
Det är ej ok att utnyttja som extra förråd eller att bedriva verkstad i våra garage.