I de fall då man som tilltänkt hyresgäst påvisar en lägre inkomst en efterfrågat för den specifika lägenheten, kan en borgenär vara ett alternativ. Ansökan om borgenskap sker  i samband med avtalsteckning och för att godkännas som borgesman krävs att man påvisar en inkomst som motsvarar kravet för ansökt lägenhet samt att man inte har skulder och/eller betalningsanmärkningar (sedvanlig kreditkontroll görs). 

En borgensman kan endast bli aktuell för att komplettera upp en svag inkomst. inte när det saknas inkomst eller föreligger skulder och/eller betalningsanmärkningar för den som är aktuell mot en lägenhet. 

Borgensmannen förbinder sig att betala hyra och andra eventuella kostnader som kan uppstå, ifall hyresgästen själv inte kan. Ett borgensåtagande ska skriftligen sägas upp för att upphöra att gälla, och det kan sägas upp efter 2 år med en uppsägningstid om 9 månader.