När du ansluter dig till e-faktura kommer hyresavin digitalt direkt till din internetbank, där du kan signera betalningen utan att behöva ange ocr-nummer, belopp eller överföringsdatum. E-fakturan skickas ut vid samma tidpunkt som du skulle ha fått din hyresavi på papper.

För att få din hyra via e-faktura loggar du in på din internetbank. Du letar upp Östhammarshem och fyller i anmälningsformuläret.

Om ni är två personer på avtalet så behöver Ni se över vem som ligger som första avtalspart, för att kunna fylla i anmälan. Om du önskar vara betalare men är ställd som tvåa på avtalet, fyller du i även "kundens namn (om annan är betalare) samt "kundens personnummer (om annat än betalare). Dessa två punkter ska fyllas med namn och personnummer för den som ligger som första avtalspart på hyresavtalet. 

Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som har kommit in för betalning för att godkänna dessa. När du har godkänt e-fakturan i din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Du kan granska fakturan i internetbanken, den kommer att se ut precis som en hyresavi på papper. E-fakturan ligger kvar i internetbanken i 13-18 månader beroende på bank. Du kan även skriva ut den på papper eller spara den på din hårddisk.

Om du missar att betala din e-faktura på förfallodagen får du ett inkassokrav per post, på samma sätt som gäller för hyresavi på papper.

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura från Östhammarshem.
Vill du avanmäla din e-faktura gör du detta via din internetbank, leta upp avanmälan för e-faktura och följ instruktionerna.

Har du frågor om betalningen kontaktar du din bank.
Har du frågor om innehållet i e-faktura eller behöver ytterligare information om e-faktura är du välkommen att kontakta oss på tfn 0173-425 50.