Energideklaration av våra fastigheter utförs vart tionde år. Man kan finna energideklarationen i sitt trapphus eller hos oss som fastighetsägare. Alla våra fastigheter har genomgått en energideklaration, där man värderat den uppvärmda ytan i huset, energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel bland annat. Det tas även fram ett åtgärdsförslag i samband med energideklarationen, för att minska energianvändningen.