Om något går sönder i lägenheten eller inte fungerar som det ska, gör man en felanmälan till oss så vi kan felsöka och åtgärda problemet. Felanmälningar görs med fördel genom att logga in på hemsidan och sedan klicka sig fram till felanmälan. När man skickar in sin felanmälan, sänds den till bovärden som hjälper till att åtgärda det som felas.

Har man inte möjlighet att använda dator, mobil eller surfplatta, kan man även kontakta bovärden direkt. Kontaktuppgifter till respektive bovärd återfinns i trapphusen.