När man sagt upp sin lägenhet, behöver man tömma och städa den inför det att man ska återlämna den till oss. Det åligger en, som avflyttande hyresgäst, att grundligt städa alla ytor i lägenheten så att tillträdande hyresgäst kan flytta in.

På avflyttningsdagen utför Östhammarshems miljöteam en städbesiktning utav lägenheten. Denna utförs mellan kl. 07.00-12.00. Är inte lägenhetsstäden godkänd riskerar man, som avflyttande hyresgäst, att debiteras de timmar som en städfirma behöver lägga för att städa lägenheten.