För att möjliggöra en så god miljö som möjligt i våra trapphus råder noll-tolerans gentemot att förvara saker i trapphusen. Dels så försvårar det arbetet för vårt miljöteam att göra ett ordentligt arbete med att städa trapphusen men det är även en säkerhetsfråga, då saker som exempelvis barnvagnar och mattor är lättantändliga.
"En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid mindre brand kan ett trapphus vara fyllt av tjock, giftig rök efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material som barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett var det placeras." källa: MSB

Vidare kan cyklar och barnvagnar begränsa framkomligheten för blåljuspersonal vid en uttryckning, och detta i sin tur påverkar tryggheten för er hyresgäster.
Vårt miljöteam kommer, kontinuerligt, att märka de saker som står i trapphusen samt rensa bort det som inte plockas undan av er hyresgäster. Detta sker med start januari 2022 och hanteras löpande framöver.