Som hyresgäst är man skyldig att ha en giltig hemförsäkring under hela sin avtalstid. Man väljer själv vilket försäkringsbolag man vill teckna upp sig mot. Detta är viktigt i det fallet det sker något i ens boende, exempelvis om man får en vattenskada.