Det är tillåtet att ha husdjur i våra lägenheter. Det är dock den enskilda hyresgästen som ansvarar för sina husdjur samt eventuella skador som de åsamkar lägenheten. Man behöver även ta hänsyn till sina grannar och följa de regler som gäller vid djurhållning samt se till att de inte rastas inom bostadsområdet. Vissa djursorter kräver tillstånd från olika myndigheter och oss som hyresvärd. Säkerställ att du har rätt att hålla ett djur innan du införskaffar det.