Man har som hyresgäst rätt till att själv vidta vissa åtgärder i lägenheten, vad gäller exempelvis tapetsering. Det man ska tänka på är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört samt att färgvalen ska ska kunna accepteras av nästkommande hyresgäst.
Vid en avflyttningsbesiktning bedöms tapetseringen av vår besiktningsman. Om arbetet inte anses godkänt blir man återställningsskyldig. Är lägenheten inte återställd vid avflyttning debiteras man som avflyttande hyresgäst för att vi ska återställa lägenheten. 

Man får inte påverka badrum, köksutrustning, garderobsdörrar eller andra bestående beståndsdelar i lägenheten.