På vissa av våra områden finns det kvarterslokaler som man som hyresgäst kan hyra för exempelvis fest eller samlingar. Uthyrningen av dessa lokaler hanteras utav Hyresgästföreningen. Information om vem man kontaktar för att boka finns uppsatt vid den enskilda lokalen. Undantaget detta är kvarterslokalen ”Träffen”, på Sågargatan i Gimo. Denna lokal bokas direkt av Östhammarshem, genom kontakt med huvudkontoret.