Önskar man byta lägenhet inom Östhammarshem, finns det två sätt man kan gå till väga. Antingen kan man finna en egen bytespart, som man sedan ansöker om ett byte ihop med. Krav på detta är att båda parter stadigvarande bott i sina lägenheter i minst ett år, att båda parter är godkända enligt rådande uthyrningspolicy samt att det finns goda skäl till bytet. Handläggningstiden är ca 3 månader från det att komplett ansökan inkommit. Det är därmed viktigt att inkomma med ansökan i god tid samt se till att alla styrkande intyg finns bifogade.

Det andra sättet att byta lägenhet är genom att man söker våra lediga lägenheter via hemsidan, och tilldelas den baserat på ens köpoäng. Det är därför viktigt att man återaktiverar sig i bostadskön när man fått ett avtal med oss, om man önskar ha möjlighet att byta lägenhet i framtiden. Även i detta fall tillämpas att man har minst ett års boendetid innan man kan byta lägenhet. 

I samband med kontraktsteckning nollställs köpoängen man har kopplat till sitt konto. Detta gäller både vid direktbyte och byte genom bostadskön.