Det finns två lägenhetsnummer kopplade till ens lägenhet. Det ena är det interna lägenhetsnumret, som används i samband med att man gör en felanmälan eller är i kontakt med oss på Östhammarshem. Detta nummer kan man finna antingen på sin ytterdörr eller på trapphustavlan.

Det andra numret är Lantmäteriets lägenhetsnummer. Det numret är fyrsiffrigt, där de första två siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplan sätts till 10. Även om ett våningsplan ligger en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. Våningsplanet över entréplan numreras 11, 12 och vidare. När man kommit upp på ett våningsplan, exempelvis 12, börjar numreringen med 1201 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Detta lägenhetsnummer används i samband med kontakt med myndighet eller andra företag, exempelvis Telia vid beställning av fibertjänst. (källa: Lantmäteriet)