Mopeder och motorcyklar får endast parkeras utomhus och på avsedd plats, inte i något utav våra cykelrum eller hyresgästförråd. Detta då det är en ökad brandrisk samt att dem kan stå i vägen vid en eventuell utryckning.