Det är inte tillåtet att sätta upp skyltar, markiser, paraboler eller annan typ av utrustning som gör åverkan på fastighetens fasad. Är du osäker kring huruvida det du önskar montera är godkänt, kontakta din bovärd.