Persienner är inte standard i våra lägenheter. Detta innebär att man som hyresgäst själv ansvarar för att köpa in dessa, om man önskar dem, samt att man är skyldig att ta ner dem vid en eventuell avflyttning. Går dem sönder under boendetiden, är det hyresgästens ansvar att reparera dem. Det är inget man kan felanmäla till oss och få åtgärdat. Om man som inflyttande hyresgäst väljer att ha persienner kvar i lägenhet, övertar man därmed ansvaret för dem.