Pooler och plaskdammar avsedda för mindre barn är tillåtet att ställa upp på sin uteplats. Detta förutsätter att den har ett djup på max. 20 cm. Tänk på att inte lämna poolen/plaskdammen utan uppsikt och att tömma den (en ordentlig bit från huset) efter varje badstund.

Pooler om 500 liter eller mer är inte tillåtna att ställa upp. Detta då det finns stor risk för skada på fastigheten om de går sönder eller när de ska tömmas. Det finns även en risk för olyckor och drunkningstillbud. Du som hyresgäst är ytterst ansvarig för uppställd pool/plaskdamm.