I alla gemensamma utrymmen inom våra fastigheter råder det rökförbud. Det innebär bland annat trapphus, tvättstugor, miljörum och källar- och vindsutrymmen. Kort sagt, i alla utrymmen där andra människor också har rätt att vistats.

I din egen bostad är det tillåtet att röka, samt på balkongen och/eller uteplatsen. Det är dock väldigt viktigt att visa hänsyn till sina grannar, då röklukt kan upplevas som störande och besvärande. Tänk även på lagen om nedskräpning förnyades 1 januari 2022. Det blev då straffbart att slänga fimpar, snus och tuggummi på offentlig plats. Straffet är böter men i allvarliga fall kan det leda till fängelse upp till ett år. 

När man som hyresgäst eventuellt flyttar ur sin lägenhet och har rökt inne kan det behövas extra åtgärder för att återställa lägenheten, en s.k. patentering. Denna typ av merkostnad debiteras den avflyttande hyresgästen och kostnaden varierar beroende på bostadens storlek, antal rum samt hur mycket nikotin som behöver tas bort.