Som hyresgäst har man anmälningsplikt när man misstänker att man drabbats utav skadedjur. Finns misstanke om att man har skadedjur i sin lägenhet, tar man kontakt med sin bovärd. Bovärden i sin tur tar kontakt med vår avtalade entreprenör. Om entreprenören behöver utföra en sanering så är man, som hyresgäst, skyldig att gör allt som fodras av entreprenören för att möjliggöra saneringen.