När man bor i ett flerfamiljshus behöver man respektera de grannar man har omkring sig. Man får leva och verka i sitt boende, och man får som hyresgäst ha översyn med en viss del ljud. Det kan exempelvis vara barnskrik, ljud från tv-apparater eller att någon spolar i sina kranar. Ibland kan det dock bli för mycket ljud och det är då viktigt att man som hyresgäst anmäler detta till oss, så vi kan föra en dialog med den som stör. Man kontaktar oss, vardagar, antingen via telefon eller mail.

Upplever man en pågående störning är det alltid bra om man kontaktar vår störningsjour, detta görs kvällar och helger. Ringer man dem, så kommer vi att få en rapport om det och kan på så vis komma till rätta med störningen.