Att ställa upp studsmattor på ytor som tillhör bostadsområdet är inte tillåtet. 

Det är vi som fastighetsägare som ansvarar för säkerheten i de fall lekutrustning ställs på vår mark, och den typen av ansvar regleras därefter i Plan- och bygglagen. Det är, i de fall en olycka sker, Östhammarshem som blir ansvariga och inte den enskilde individen som ställt upp studsmattan. 

I det fall du har en inhängd uteplats, med markavtal kopplat till ditt hyresavtal, kan det vara okej att montera en studsmatta. Det krävs dock alltid ett godkännande från oss.