När man tillträder en lägenhet hos oss kan man ibland komma överens med den avflyttande hyresgästen om att tillträda lägenheten tidigare än avtalat datum. I vissa fall, då det rör sig om minst en full kalendermånad eller mer, kan dialog med Östhammarshem föras och vi kan ändra avtalsdatum för att möta era gemensamma önskemål. Om det dock rör sig om mindre än en full kalendermånad är det en överenskommelse mellan den avflyttande och den tillträdande hyresgästen. I dessa fall ansvarar hyresgästerna själva för att vara överens runt städning av lägenheten, vår städbesiktning uteblir. Man kan heller inte inkomma med klagomål gällande städningen till Östhammarshem, om man tagit lägenheten tidigare än avtalat datum. Den avflyttande hyresgästen är även ansvarig för lägenheten fram till det att avtalsdatum löpt ut.