Det händer att vi behöver utföra renoveringsarbeten i kringliggande lägenheter eller i andra utrymmen i fastigheten. Detta är underhåll av fastigheten och är inte ersättningsberättigade.

Denna typ av arbeten aviseras i förvägen men kan också komma att utföras akut.