Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är 3 månader. Uppsägningar räknas alltid på fulla kalendermånader. Exempelvis, om uppsägning kommer in till oss den 6/12 dateras den till 31/12 och avtalet upphör tre månader därefter, alltså den 31/3.

När man som hyresgäst önskar avsluta sitt avtal hos oss, ska det ske skriftligt till oss. Vid uppsägning är det enklast att använda sig av sitt hyresavtal. Längst ned på avtalets förstasida finns det en ruta, avsedd för uppsägning. Där skriver man under, med signatur och datum, och sedan skickar/lämnar man in dokumentet till oss på huvudkontoret i Gimo. När vi mottagit uppsägningen bekräftas den, skriftligt, med information kring avflyttning från lägenheten.